Ch3oh Polar Mıdır

Ch3oh c2h5oh c3h7oh polar mı apolar mı. C 2 H 5 OH formlne sahip bu bileşiğin yaygın adı etil alkol sistematik adı ise etanol şeklindedir. Glow In The Dark Lewis Dot Diagrams Senior Chemistry Chemistry Glow In The Dark Lewis Dot Diagrams Senior Chemistry Chemie Chemie Studium Organische Chemie Aralarında hidrojen bağı oluşturan sıvı maddeler birbiri iinde iyi znr. Ch3oh polar mıdır. Bu yazıda C 2 H 5 OH nedir sorusuna kapsamlı cevap vermeye alışacağız. 12202017 Kovalent bağları polar ve apolar olarak sınıflandırmıştık. HCl NH 3 H 2 O gibi…

Read More