Ch3oh Molekülü Polar Mı Apolar Mı

Apolar molekl Bir molekln sahip olduğu btn bağların oluşturduğu bileşke kuvvet sıfırsa bu molekl apolar yani kutupsuz olur. En zayıf ekim kuvvetleridir. Ch3oh Polar Mi Apolar Mi Ch3oh Metanol Lewis Yapisi Metil Alkol Dipol Mu Induklenmis Dipol Mu Ch3oh Molekulleri Arasindaki Etkilesim Turu Kimyadenizi Com Son gnlerde CH3OH polar mı apolar mı sorusu ok fazla araştırılıyor. Ch3oh molekülü polar mı apolar mı. The melting point of Methanol is -976 C. H2O moleklnde 1H 😯 Oksijen ve hidrojen atomları arasındaki bağ polar kovalent bağdır. 0010 M sulu CH3OH zeltisi aşağıdaki zeltilerden…

Read More